Kaip naudotis žodynu?

Kaip surasti daugiau žodžio vartojimo pavyzdžių ir sinonimų?

Kaip surasti daugiau žodžio vartojimo pavyzdžių ir sinonimų?


Naudokite rodyklinę paiešką – taip surasite žodį kitos kalbos žodžių vertimo informacijoje (reikšmėse, pavyzdžiuose, frazeologizmuose).

Pavyzdžiui, jei norite rasti žodžio „house“ vartojimo pavyzdžių ar sinonimų, į paieškos lauką įveskite rod: house
rodykline

Kaip ieškoti žodžio tik tarp pavyzdžių, frazeologizmų, veiksmažodinių junginių?

Kaip ieškoti žodžio tik tarp pavyzdžių, frazeologizmų, veiksmažodinių junginių?


  • Ieškodami žodžio tarp konkrečių žodyno elementų į paieškos lauką įveskite raktažodį ir ieškomą žodį:

house

  • Ieškodami tarp pavyzdžių į paieškos lauką įveskite pvz: house

pvz

  • Tarp frazeologizmų – fraz: house

fraz

  • Tarp angliškų veiksmažodinių junginių – v: take

veiksmazodziai

  • Jeigu nenaudosite raktažodžių, bet paieškos lauke įvedę vieną žodį padėsite tarpą, bus ieškomos visos frazės, kuriose yra pavartotas ieškomas žodis:

tarpas

Kaip surasti tik pasirinktos srities žodžius ir frazes?

Kaip surasti tik pasirinktos srities žodžius ir frazes?


Į paieškos lauką įveskite vartojimo srities trumpinį.
Pavyzdžiui, norėdami rasti visus ekonomikos srities žodžius ir frazes, įveskite ekon:
ekon1

Ieškodami pasirinktos vartojimo srities konkretaus žodžio į paieškos lauką įveskite trumpinį ir ieškomą žodį arba jo dalį.
Pavyzdžiui, jei į paieškos lauką įvesite ekon: k, bus siūlomi tik tie ekonominiai terminai, kurie prasideda raide „k“
ekon2

Ieškodami ekonomikos vartojimo srities žodžio „vertė“ įveskite: ekon: vertė
ekon3

Paieškoje naudojamos vartojimo sritys:

air: - Airijoje vartojama anglų kalba - Irish English.

amer: - amerikonizmas, JAV ir Kanadoje vartojama anglų kalba – American English

anat: - anatomija – anatomy.

arab: - arabų kalba – Arabic.

archeol: - archeologija – archaeology.

archit: - architektūra – architecture.

astr: - astronomija – astronomy.

austral: - Australijoje vartojama anglų kalba – Australian English.

aut: - automobilizmas, automobilis – motor-car.

av: - aviacija – aviation.

bažn: - bažnytinis žodis / posakis – ecclesiastical term.

bdv: - būdvardis – adjective.

bibl: - Biblija – Bible.

biochem: - biochemija – biochemistry.

biol: - biologija – biology.

bot: - botanika – botany.

buh: - buhalterija – book-keeping.

chem: - chemija – chemistry.

dgs: - daugiskaita, daugiskaitinis – plural.

dipl: - diplomatija – diplomacy.

dkt: - daiktavardis – noun.

dll: - dalelytė – particle.

džn: - dažnai, dažniau – (more) often.

ekol: - ekologija – ecology.

ekon: - ekonomika – economics.

el: - elektra, elektrotechnika – electricity.

etnogr: - etnografija – ethnography.

euf: - eufemizmas – euphemism.

fam: - familiarus, familiariai – familiar(ly).

farm: - farmacija – pharmacy.

filos: - filosofija – philosophy.

fin: - finansai – finance.

fiz: - fizika – physics.

fiziol: - fiziologija – physiology.

flk: - folkloras – folklore.

fon: - fonetika, fonologija – phonetics.

fot: - fotografija – photography.

geod: - geodezija – geodesy.

geogr: - geografija – geography.

geol: - geologija – geology.

geom: - geometrija – geometry.

glžk: - geležinkelis – railway.

gram: - gramatika – grammar.

grk: - graikų (kalba) – Greek.

her: - heraldika – heraldry.

hidr: - hidrotechnika – hydroengineering.

idiom: - idioma – idiom.

ind: - indų (kalbos).

inform: - informatika – informatics.

iron: - ironiškai – ironically.

isp: - ispanų kalba – Spanish.

ist: - istorija, istorizmas – history, historic term.

it: - italų kalba – Italian.

jap: - japonų kalba – Japanese.

juok: - juokaujamai – jocularly, humorously.

jūr: - jūreivystė, laivininkystė – nautical.

isp: - ispanų kalba – Spanish.

ist: - istorija, istorizmas – history, historic term.

it: - italų kalba – Italian.

k: - kalba – language.

kalb: - kalbotyra – linguistics.

kar: - karyba – military term.

kas: - kasyba – mining.

kin: - kinematografija – cinema(tography).

klaus: - klausiamasis – interrogative.

knyg: - knyginis – literary, formal.

kom: - komercija, prekyba – commerce.

komp: - kompiuterija – computer science.

kosm: - kosmonautika – astronautics.

kul: - kulinarija – cookery.

lit: - literatūros teorija / istorija – literature.

log: - logika – logic.

lot: - lotynų kalba – Latin.

mat: - matematika – mathematics.

med: - medicina – medicine.

medž: - medžioklė – hunting.

men: - menas – art.

menk: - menkinamasis, menkinamai – derogatory(ily), depreciatory(ily).

metal: - metalurgija – metallurgy.

meteor: - meteorologija – meteorology.

min: - mineralogija – mineralogy.

mit: - mitologija – mythology.

mok: - mokyklinis žodis / posakis – school term.

moksl: - mokslinė kalba – technical term in science.

muz: - muzika – music.

neig: - neigiamasis – negative.

niek: - niekinamasis, niekinamai – contemptuous(ly).

ofic: - oficialus, oficialiai – official(ly).

opt: - optika – optics.

paleont: - paleontologija – paleonthology.

parl: - parlamentas – Parliament.

pat: - patarlė – proverb.

ped: - pedagogika – pedagogy.

poet: - poetizmas – poeticism.

poligr: - poligrafija – printing.

polit: - politika – politics.

pr: - prancūzų kalba – French.

prk: - perkeltinė reikšmė, perkeltine reikšme – figurative(ly).

prž: - priežodis – saying.

psichol: - psichologija – psychology.

rad: - radijas, radiotechnika – radio.

rel: - religija – religion.

ret: - retas – rareh.

rus: - rusų kalba – Russian.

sl: - slengas, žargonas – slang.

soc: - sociologija – sociology.

spec: - specialusis terminas – technical term.

sport: - sportas – sport.

stat: - statyba – building.

statist: - statistika – statistics.

sutr: - sutrumpinimas – abbreviation.

šachm: - šachmatai – chess.

šiaur: - vartojamas Anglijos šiaurėje ir Škotijoje – Northern England and Scotland.

škot: - vartojamas škotų tarmėje – Scottish.

šnek: - šnekamosios kalbos žodis / posakis– colloquialism.

tarm: - tarmybė – dialect word.

teatr: - teatras – theatre.

tech: - technika – engineering; machinery.

teis: - teisė – law.

tekst: - tekstilė – textiles.

tel: - televizija – television.

vaik: - vaikų kalbos žodis ar posakis – nursery word/phrase.

vart: - vartojama(s) – used.

vet: - veterinarija – veterinary.

vok: - vokiečių kalba – German.

vulg: - vulgarus, vulgariai – vulgar(ly).

vart: - vartojama(s) – used.

vet: - veterinarija – veterinary.

zool: - zoologija – zoology.

žū: - žemės ūkis – agriculture.

Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės